Pariwisata  

RujukanDesa.com – Pantai Klotok, terletak di sebelah barat Pantai Sembukan, Desa/Kecamatan Paranggupito, Wonogiri, belakangan ini…